Noe å glede seg over......

Å ha mål gir noe å glede seg til, og det er viktig for oss. Vi trenger noe å glede oss til, noe som motiverer oss til utvikling og velvære. Når vi er motivert blir vi inspirert; som igjen gir ny iver, ny kraft og ny glede.

For å komme seg dit, er vi nødt til å ha noe å glede oss over - noe her og nå, noe som allerede “er”. Så hva har du å glede deg over? Din helse? Din familie? At du faktisk lever her og nå i dette landet med alle muligheter til enhver tid? At du har mat på bordet og en seng å sove i?

Gled deg over det du har, og du vil glede deg over det som kommer….. Og få enda mer og glede deg over!

Ha en fin uke med det du har å glede deg over, og til…….